Om het welzijn van dieren te verbeteren, zou een verplichte certificering ingevoerd moeten worden voor bedrijfsmatig betrokkenen, zo vindt De Kattenbond. Zo’n certificatiesysteem zou voor de handel en fokkerij normen moeten geven voor beleid, scholing, vakbekwaamheid, huisvesting en verzorging van de dieren. Ook een klachtensysteem maakt onderdeel uit van het plan.

In het verleden hebben verschillende partijen geprobeerd om op vrijwillige basis een certificatie systeem, erkenningsregeling of gedragscode op te zetten. Dit echter zonder resultaat: in alle gevallen blijkt dat slechts weinig deelnemen en dat het voor degenen die wel meedoen, nauwelijks voordeel oplevert. Pas als certificatie verplicht wordt gesteld, zal het systeem zijn vruchten afwerpen voor het dierenwelzijn.

Wij hebben ervoor gezorgd dat wij naleven naar de normen voor handel en fokkerij.  Wij hebben een goede huisvesting en geven de beste verzorging aan de kittens en ouders.