Het handelen en fokken van dieren dient aan strenge regelgeving onderhevig te zijn. Zonder regelgeving hebben malafide fokkers namelijk vrij baan en zijn talloze dieren overgeleverd aan de grillen van de markt.

In Nederland zijn alle bedrijven die zich commercieel bezighouden met honden en katten gebonden aan de regels van het Honden- en Kattenbesluit (HKB). Het HKB maakt deel uit van de Gezondheids- en WelzijnsWet voor Dieren (GWWD) en geldt voor asielen, pensions, crêches, fokkers, tussenhandelaren en dierenspeciaalzaken.

In het HKB staat onder andere dat fokkers en handelaren alle honden en katten moeten registreren en dat ze moeten vermelden hoeveel dieren ze aankopen, geboren laten worden en verkopen. Ook staat vermeld hoe groot hokken moeten zijn, hoeveel nestjes een dier mag krijgen en welke vaccinaties verplicht zijn. Voor katten geldt dat ze ingeënt moeten worden tegen niesziekte. Bovendien mogen zowel katten als honden niet in hun eentje gehuisvest worden. Als bij controle van een fokker blijkt dat hij de regels overtreedt, kan proces-verbaal opgemaakt worden.

Wij gaan precies volgens de regelgeving te werk, wat u ook de zekerheid kan geven dat wij gezonde en sterke katten broeden en alle verplichte testen en vaccinaties uitvoeren.