Verwilderde katten vogelvrij

In Nederland worden jaarlijks 5000 katten doodgeschoten door jagers. Jachtaktehouders mogen verwilderde katten doden buiten de bebouwde kom op grond waarvoor ze toestemming hebben van de eigenaar om er te jagen. Dit betekent dat in heel Nederland, onder bovengenoemde voorwaarden, een kat mag worden doodgeschoten. De verwilderde kat is niet beschermd door de Flora en Faunawet. Daarmee is de verwilderde kat vogelvrij verklaard.

De verwilderde kat wordt niet gezien als een inheemse diersoort, maar als een exoot, een dier dat oorspronkelijk niet in de Nederlandse natuur thuis hoort en schade aan de inheemse flora en fauna aanricht. Om deze vermeende schade en overlast te beperken, mogen de dieren worden afgeschoten. Hiertoe kan worden besloten door provincies, die extra middelen mogen inzetten om het aantal dieren van een diersoort in een bepaald gebied te verminderen ten behoeve van schadebestrijding en overlastbeperking. Dit kan door middel van aanwijzingen in artikel 67 van de Flora en Fauna wet.

Maar wat is nu eigenlijk een verwilderde kat? Hoe onderscheidt een jager op afstand deze kat van andere soorten? Hierop is geen antwoord te vinden in de wet. Alle katten die per ongeluk rondstruinen door een jachtveld kunnen daardoor de pineut zijn, want het verschil tussen een tamme huiskatten en verwilderde huiskatten is heel klein zijn. Als poeslief ’s morgens de deur uit glipt om een rondje door het bos te maken, kan hij door een jager aangezien worden voor een verwilderde kat met alle gevolgen van dien. Wij vrezen dan ook dat een aanzienlijk deel van de afgeschoten katten tamme huiskatten betreft. Bovendien is afschieten geen oplossing voor het probleem.

Lees hier de standpunten van de Jagersvereniging over verwilderde katten.

De verwilderde kat zou door de Flora en Faunawet beschermd moeten worden. Afschieten is geen oplossing om van grote hoeveelheden verwilderde katten af te komen, omdat de populatie zich zo nog steeds kan uitbreiden. Een oplossing die op de lange termijn wel werkt, is vangen en castreren. Daardoor zal het aantal verwilderde katten gestaag afnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naar boven